បវរកញ្ញាខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសបារាំងឆ្នាំ២០១០

ពិធី បុណ្យ ឬ រាត្រីសមោសរ ផ្សេងៗ

អ្នកទប់សម្រួល: Webmaster, Amara

បវរកញ្ញាខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសបារាំងឆ្នាំ២០១០

អត្ថបទដោយ Amara » 10 ធ្នូ 2009 12:03

.

បវរកញ្ញាខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសបារាំង ឆ្នាំ២០១០

រាត្រី ជ្រើសរើស បវរកញ្ញាខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសបារាំង ឆ្នាំ២០១០ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ ទី ២៦ ធ្នូ ២០០៨ នៅទីក្រុង Bussy Saint Georges ។

រូបភាព
Amara
Avatar សមាជិក
Amara
Lieutenant
Lieutenant
 
អត្ថបទ: 256
ថ្ងៃ ចុះឈ្មោះ: 19 ធ្នូ 2004 12:16
ភូមិស្រុក: France

ត្រឡប់ទៅ ពិធី បុណ្យ

តើមានអ្នកណាខ្លះ ដែលកំពុងតែចូលរួមក្នុងទីប្រជុំនេះ ?

ទាំងអស់មាន ទស្សនិកជន ៖ 0​ នាក់, ភ្ញៀវ 1 នាក់

cron